Bild på servrar och hållbarhet för Världsmiljödagen

Världsmiljödagen – hållbara webbplatser för en grönare framtid

I samband med Världsmiljödagen den 5 juni vill vi på Sublime lyfta fram vårt engagemang för miljö och hållbarhet, särskilt när det gäller de webbplatser vi bygger. Vi är stolta över att samarbeta med GleSYS, en ledande aktör inom datalagring som inte bara erbjuder robusta lösningar utan också arbetar mycket innovativt med förnybar energi.

Hållbar datacenterdrift med GleSYS

GleSYS använder förnybar el för att driva sina datacenter, vilket innebär att den energikrävande serverhanteringen och datalagringen sker på ett miljömedvetet sätt. Verksamheten är certifierad enligt ISO 14001. Utöver att man använder miljömärkt el tillämpas en kreativ och effektiv form av värmeåtervinning, vilket reducerar koldioxidutsläppen markant. Genom att återvinna överskottsvärmen från sina datacenter bidrar GleSYS till fjärrvärmenäten i både Falkenberg och Stockholm, vilket minskar behovet av traditionella energikällor och sparar 2 430 ton CO2 årligen.

GleSYS robusta och pålitliga lösningar säkerställer alltså inte bara hög prestanda och tillgänglighet utan också att våra webbplatser är energisnåla och hållbara.

Läs mer om GleSYS miljöarbete

Vår ståndpunkt kring miljö och hållbarhet

På Sublime tar vi vårt miljöansvar på allvar. Vår hållbarhets- och miljöpolicy styr våra beslut och vårt sätt att arbeta, från val av leverantörer till hur vi bygger och förvaltar webbplatser. Vi strävar efter att minimera vår miljöpåverkan genom hela vår verksamhet och arbetar kontinuerligt för att förbättra våra processer och lösningar.

Genom att välja energieffektiva teknologier och samarbeta med miljömedvetna företag som GleSYS kan vi erbjuda våra kunder hållbara och framtidssäkra webbplatser. Vi är övertygade om att varje steg vi tar mot en grönare digital framtid gör en skillnad.

Läs mer om vår hållbarhets- och miljöpolicy

Tillsammans för en hållbar digital framtid

Vi ser det som vår plikt att bidra till en hållbar utveckling. Genom att investera i hållbara lösningar och samarbeten skapar vi webbplatser som presterar på topp och samtidigt värnar om vår planet.

På Världsmiljödagen, och alla övriga dagar, strävar vi efter att vara en del av lösningen. Med våra kunder och partners som GleSYS fortsätter vi att utveckla innovativa och hållbara digitala lösningar för en bättre framtid.

Hör gärna av dig till oss!

Kanske är det början på ett långvarigt och framgångsrikt samarbete.

/Mia Kim, VD & grundare