AI & machine learning ger nya möjligheter

AI och machine learning har stor potential, både vad gäller effektivisering och förbättring av användarupplevelser. Vi använder AI-baserade verktyg i vår egen verksamhet, bland annat för testning, övervakning av driftsmiljöer och prognostisering av kostnadsbild och beläggning. AI används också för att öka säkerheten i den infrastruktur vi tillhandahåller. Men vi ser även AI och machine learning som en naturlig och växande del i många av våra kundlösningar.

Generativa språkmodeller (ex vis ChatGPT) gör det möjligt för besökare att interagera med kundernas webbplatser genom att ställa frågor som inte behöver vara perfekt formulerade för att ge riktigt relevanta svar. Sådana modeller kan också fungera som stöd för webbredaktörer, inte bara för textproduktion utan även för närliggande uppgifter som kategorisering, SEO och anpassningar för ökad tillgänglighet. Ett annat tillämpningsområde är textöversättning. Med hjälp av API-försedda generativa modeller kan man som webbplatsägare få samma fördelar som ges av tjänster som Google Translate (låg kostnad, enkelhet), samtidigt som man behåller full kontroll över hur innehållet presenteras för användarna.

Andra typer av databaserade modeller (”machine learning models”) kan ge personliga rekommendationer till besökarna, generera individanpassade gränssnitt och fungera som stöd vid statistisk analys av användarbeteenden. Som i alla sammanhang krävs att lösningarna utformas med ett tydligt användarfokus och i enlighet med gällande praxis inom områden som säkerhet och integritetsskydd.

Vi hjälper även vissa av våra kunder med rådgivning inom datadrivet beslutsfattande på ett mer generellt plan, exempelvis hur man kan skapa modeller för utvärdering av olika tillvägagångssätt under en kundresa eller förutsäga efterfrågan av en viss typ av produkt givet data från såväl e-handel som andra kanaler.

Microsoft 365 Copilot – Ett helt nytt sätt att arbeta

Microsoft 365 Copilot i Teams kan bidra till att omvandla ditt arbete med AI:s kraft. Microsoft 365 Copilot kombinerar kraften i LLM (large language models) med affärsdata och Microsofts 365-appar för att öka produktiviteten, höja kompetensen och öppnar upp för mer kreativt arbete.

Läs mer om Moderna intranät

Låt oss tillsammans utforska vad AI-stöd kan göra för er verksamhet!

Vi använder API:er för att integrera AI-stöd för både redaktörer och slutanvändare. Tveka inte att kontakta oss så kan vi tillsammans utforska och utforma AI-stöd för just er verksamhet.

Mia Kim

VD och grundare
mia.kim@sublime.se +46 8 459 96 01

Låt oss tillsammans utforska vad AI-stöd kan göra för er verksamhet!

Vi använder API:er för att integrera AI-stöd för både redaktörer och slutanvändare. Tveka inte att kontakta oss så kan vi tillsammans utforska och utforma AI-stöd för just er verksamhet.

Mia Kim, VD och grundare

mia.kim@sublime.se +46 8 459 96 01

Hör gärna av dig till oss!

Kanske är det början på ett långvarigt och framgångsrikt samarbete.

/Mia Kim, VD & grundare