Användarupplevelsen behöver genomsyra hela processen - från idé till förvaltning

UX är ett poopulärt ord men används ibland lite slarvigt. Vad gör egentligen en UX-designer? och kan man verkligen isolera UX-ansvaret i en roll? Svaret på den sista frågan är givetvis NEJ. UX behöver genomsyra alla led i ett projekt, från idé till förvaltning. Samtliga projektmedlemmar ansvarar för att ha slutanvändarnas behov och upplevelse i fokus. Varje aktivitet och leverans som påverkar slutresultatet bör därför bidra till att  slutprodukten blir användbar, ändamålsenlig och ger slutanvändarna en bra upplevelse.  

Hos oss ansvarar utvecklare och projektledare lika mycket som UX-designern att de lösningar vi tar fram resulterar i en positiv och bra användarupplevelse hos slutanvändarna.

Så vad är UX-designerns roll? Hos oss har en UX-designer i uppgift att ha ett extra vakande öga på att vi lever som vi lär och att vara expert på de verktyg som vi använder för att visualisera gränssnittet för slutanvändarna. UX-designern sätter, kan man säga, pricken över i:et. Utan ett tilltalande och ändamålsenligt gränssnitt kommer UX-leveransen aldrig att gå i mål. Därför har vi kompetenta och erfarna UX-designers som är med redan från start, och ända in över mållinjen.  

UX-ansvaret är gemensamt och vilar på allas våra axlar

Hos oss ansvarar utvecklare och projektledare lika mycket som UX-designern för att lösningarna vi tar fram resulterar i en positiv och bra användarupplevelse hos slutanvändarna.

UX-design med fokus på slutanvändarna

Elina Olsson och Björn Rådeström är två av våra skickliga UX-designers som bidrar till en visuellt tilltalande och användbar slutprodukt. Tillsammans kan de erbjuda ett spektrum av tjänster som idégenerering, tillgänglighetsanpassningar, grafisk design, fotografering och gränssnittsutformning (UI). Med en förmåga att förstå både kundens och slutanvändarnas behov hittar de lösningar i både det visuella och strukturella. 

Hör gärna av dig till oss!

Kanske är det början på ett långvarigt och framgångsrikt samarbete.

/Mia Kim, VD & grundare