Förvaltning - det är nu det blir på riktigt!

Vi brinner för en effektiv och resultatorienterad förvaltning. Det är under förvaltningsfasen som vi får tillgång till mycket användardata och kan börja mäta och följa upp användningsgrad och kundnöjdhet. Vi har en inarbetad förvaltningsmodell som innebär att vi kan ge snabb support och löpande förädla våra kunders lösningar.

Samtliga av våra kunder har förvaltningsavtal med oss. Avtalen säkrar upp ett fungerande samarbete över tid och syftar till att våra kunder ska känna sig trygga med att alltid kunna få vår hjälp med frågor, support och vidareutveckling. 

Vi anpassar avtalen efter kundernas unika behov och budgetar. Ett typiskt avtal innehåller och reglerar:

  • SLA 
  • Timbank 
  • Konverteringsoptimering
  • Övervakning & säkerhet

Förvaltningsavtalets olika delar

Kundernas SLA innebär att vi garanterar en viss inställelsetid, dvs vi garanterar att ta tag i ett ärende inom en viss tid.

Timbanken innebär att man som kund förbokar ett antal timmar under en månad eller kvartal. På så sätt säkerställer vi kontinuitet i samarbetet och har alltid resurser redo att kontinuerligt vidareutveckla och förbättra applikationen.

Konverteringsoptimering är ett tilläggspaket till våra förvaltningsavtal som innebär att vi löpande följer upp konverteringen på webbplatsen och återkopplar med förslag på förbättringar i syfte att öka konverteringen på webbplatsen.

Övervakning & säkerhet är ett tilläggspaket till våra förvaltningsavtal och innebär att vi löpande övervakar trafiken till webbplatsen för att fånga upp signaler om eventuella intrång. Säkerheten garanteras genom ett proaktivt arbete från vår sida då vi löpande säkerställer att webbplatsen är uppdaterad med de senaste "fixarna" vad gäller CMS och drift. 

Varje kund har en förvaltningsledare

Som förvaltningsledare på Sublime ansvarar man för att vi dels följer de stipulerade villkoren i avtalet och dels att vi har ett väl fungerande och kontinuerligt samarbete. Förvaltningsledaren är den primära kundkontakten i det löpande förvaltningsarbetet. Det är hen som ser till att planera in resurser och bokar in de löpande avstämningarna med kund. 

Varje kundlösning har en applikationsexpert

För att kundernas lösningar ska hålla över tid har vi alltid en applikationsexpert per applikation som ansvarar för applikationsarkitekturen. Som applikationsexpert finns man tillgänglig och deltar varje gång det ska ske en  vidareutveckling av lösningen. För kunderna innebär det en trygghet i att lösningen håller hög kvalitet över tid. 

Den dagliga supporten

Vi skiljer inte på support och utvecklingsprojekt. Kvalitén och kompetensen vid support behöver vara lika hög som när vi utvecklar nya digitala tjänster. Därför har vi infört ett rullande supportschema för alla våra utvecklare, som delar jämt på ansvaret. Vårt ärendehanteringssystem säkerställer att ärenden inte faller mellan stolarna.    

Hör gärna av dig till oss!

Kanske är det början på ett långvarigt och framgångsrikt samarbete.

/Mia Kim, VD & grundare