Säker inloggning

En grundläggande egenskap hos säkra system är att det finns ett pålitligt sätt att identifiera användarna och tilldela dem rätt roller. Samtidigt ställs det krav på hög smidighet och enkelhet i användningen av moderna system, inte minst när det handlar om gränssnitt som nyttjas av verksamhetens kunder (exempelvis extranät och e-handelslösningar). Ett exempel är multifaktorsinloggning, som generellt sett ger hög säkerhet men man behöver tänka till när det införs, så att man inte skapar onödiga barriärer för användarna.

För att kunna erbjuda en lösning som fungerar för just er verksamhet har vi konsulter med kompetens på ett flertal plattformar för autentisering och rollhantering, så som BankID, Identity Server (OpenID Connect/OAuth 2.0) och Azure AD. Vi kan hjälpa er att sätta upp Azure AD för kontohantering och konfigurera era miljöer för att åstadkomma single sign-on (SSO). Vid behov skapar vi också integrationslösningar, exempelvis för att knyta ihop BankID med Lime CRM eller införa SSO mellan t ex AD och en portal eller andra bakomliggande system..

Vi kan också hjälpa till med förstudier inför en övergång till mer moderna och säkra sätt att hantera inloggning och autentisering, då vi ofta både gör en genomlysning av möjligheter och begränsningar hos befintliga system samt analyserar hur moderna metoder kan införas med minimal inverkan på användarnas situation. Målsättningen är att hitta en bra helhetslösning som tar hänsyn såväl till säkerhetskrav som kostnader och användarupplevelse.

Säker inloggning med BankID och Freja

Vi samarbetar med leverantörer som E-identitet, Ciceron Federationstjänst (Visma) och Signicat för en stabil drift och effektiv förvaltning av BankID-tjänster

Säker inloggning och autentisering

Behöver du hjälp med att införa exempelvis BankID på din webbplats, tveka inte att kontakta oss för ett förutsättningslöst möte. Vi har lång erfarenhet och ett flertal projekt i ryggen som borgar för en trygg och effektiv implementering.

Mia Kim

VD och grundare
mia.kim@sublime.se +46 8 459 96 01

Säker inloggning och autentisering

Behöver du hjälp med att införa exempelvis BankID på din webbplats, tveka inte att kontakta oss för ett förutsättningslöst möte. Vi har lång erfarenhet och ett flertal projekt i ryggen som borgar för en trygg och effektiv implementering.

Mia Kim, VD och grundare

mia.kim@sublime.se +46 8 459 96 01

Hör gärna av dig till oss!

Kanske är det början på ett långvarigt och framgångsrikt samarbete.

/Mia Kim, VD & grundare