Innovativ och hållbar IT 

Hållbarhets- och miljöpolicy

De pågående klimatförändringarna har gjort frågan om hållbarhet, miljö- och klimatpåverkan till en central frågeställning – både i samhället och ute på företagen. På Sublime har hållbarhetsarbetet blivit något som idag genomsyrar all vår verksamhet, i stort såväl som i smått. Som konsulter inom digitalisering och innovation hjälper vi dagligen våra kunder att utveckla mer hållbara processer och internt har vi en medveten och långsiktig satsning för att på olika sätt minska verksamhetens miljöpåverkan. Med utgångspunkt i bland annat miljöledningssystemet ISO-14001:20015 har vi därför formulerat en hållbarhetspolicy. Det är en policy som är tänkt att fungera som vägledning både för oss själva och för våra partners.

Vår hållbarhetspolicy

  • Sublimes verksamhet skall alltid bedrivas på ett sätt som följer (och gärna överträffar) gällande lagstiftning inom miljö och hållbarhet

  • Sublimes kunder ska alltid kunna känna sig trygga med att Sublime är ett ansvarstagande företag med högt ställda krav på etik och hållbarhet

  • Sublime ska sträva efter att ligga i framkant av utvecklingen och ständigt leta efter bättre, hållbara alternativ för såväl oss själva som våra kunder

I det vardagliga kan det handla om att ha fler digitala möten och att effektivisera resandet. Men hållbarhet handlar naturligtvis också om att minska våra egna klimatavtryck genom en bättre, mer hållbar konsumtion. Vi använder därför ett detaljerat regelverk i vår inköpsprocess:

  • all elektronik på Sublime ska vara i högsta miljöklass

  • all begagnad elektronik – datorer, mobiltelefoner och annan utrustning – skall hanteras på ett etiskt och hållbart sätt

  • våra kundevenemang och seminarier ska präglas av vår syn på hållbarhet, tex med närproducerad, ekologisk catering och återvinningsbara förpackningar

  • vi ska årligen minska vår användning av förbrukningsmaterial, för att därigenom minska mängden avfall

Vi sitter centralt i Gamla stan med närhet till våra kunder vilket gör att vi ofta går eller cyklar till möten. När cykeln inte räcker till åker vi kollektivtrafik och har därför SL-kort som medarbetare kan låna för detta syfte. Med tanke på rådande pandemi har vi ställt om till digitalt distansarbete och all kommunikation och alla möten sker digitalt. Sprintplaneringar, demotillfällen, retrospectives, workshops och avstämningar hanteras via Teams och andra verktyg såsom t ex Clickup för backlog- och sprintplanering. Detta gör att vi kan leverera enligt tidplan med samma kvalitet och effektivitet som innan.

Vi på tror på långsiktiga kundrelationer – många av våra kunder har varit med oss i över tio år – och vi ser långsiktigheten som en del av vårt hållbarhetsarbete. Att känna förtroende för varandra i projektgruppen innebär ofta att projekten blir effektivare, att behovet av fysiska möten minskar och att resandet därmed kan reduceras.

Det är vår tro och förhoppning att ni delar vår syn på hållbarhetsfrågor och att vi tillsammans kommer skapa många innovativa lösningar framöver, samtidigt som vi långsiktigt värnar klimat och miljö för kommande generationer.

 

Hör gärna av dig till oss!

Kanske är det början på ett långvarigt och framgångsrikt samarbete.

/Mia Kim, VD & grundare