Omställningsfonden startsida
Omställningsfonden ny startsida

Omställningsfonden lanserar "Mina sidor för arbetsgivare”

Omställningsfonden har nyligen lanserat "Mina sidor för arbetsgivare”, en portallösning som är resultatet av det senaste steget i vårt framgångsrika samarbete. Portalen är utformad för att stödja arbetsgivare i deras arbete med förebyggande insatser, bland annat genom en enkel och effektiv process för att ansöka om pengar.

En utökad och förbättrad portal för arbetsgivare

Den nya versionen av "Mina sidor" erbjuder en mängd nya funktioner som är särskilt utformade för att möta arbetsgivarnas behov. Med en tydligare navigering och förbättrad översikt kan arbetsgivare nu hantera sina ansökningar och resurser på ett mer organiserat och effektivt sätt.

Framgångsrikt samarbete och agil projektmetodik

Denna lansering är resultatet av ett intensivt och spännande samarbete mellan oss och Omställningsfonden. Genom vår agila projektmetodik, "The Sublime Way", har vi säkerställt att alla delar av projektet har genomförts med högsta kvalitet och levererats inom överenskommen tidsram.

Utforska, detaljera, visualisera och implementera

Projektet började med Utforska-fasen där vi analyserade såväl Omställningsfondens som arbetsgivarnas behov och förväntningar. Därefter gick vi in i Detaljera-fasen för att specificera krav och funktioner. Visualisera-fasen fokuserade på grafisk design och användbarhet och resulterade i detaljerade skisser och prototyper. Slutligen genomförde vi en intensiv utvecklingsfas (Implementera-fasen) tillsammans med kunden och våra partners.

Fortsatt innovation och förbättrat stöd för arbetsgivare

Vi är stolta över att få fortsätta vårt arbete med Omställningsfonden och ser fram emot att införa ytterligare förbättringar och nya funktioner under 2024. Vår målsättning är att ständigt förbättra användarupplevelsen och stödja såväl Omställningsfonden som deras anslutna arbetsgivare i det viktiga arbetet med förebyggande insatser.

Besök gärna Omställningsfonden för att läsa mer om organisationen.

Om Omställningsfonden

Omställningsfonden grundades 2012 och omfattar 1,3 miljoner anställda inom kommuner, regioner samt kommunalförbund och företag anslutna till Sobona. Målet med Omställningsfondens omställningsstöd är att öka möjligheterna för medarbetaren att komma vidare till en ny sysselsättning. De stöttar också arbetsgivare och fackliga företrädare i arbetet med förebyggande insatser och kompetensutveckling.

Hör gärna av dig till oss!

Kanske är det början på ett långvarigt och framgångsrikt samarbete.

/Mia Kim, VD & grundare