Vår projektmetodik - The Sublime way

För att utforma och utveckla webblösningar som ger rätt effekt krävs inte bara en väl inarbetad process, bra styrverktyg och beprövade metoder. Lika viktigt är förstås ett team med rätt kompetens.

På Sublime har vi lyckats samla såväl seniora IT-konsulter med över 20 års erfarenhet som unga talanger med ny spännande kunskap. Vi bemannar varje enskilt uppdrag med det team vi tror bäst kan lösa uppgiften.

Oavsett om ditt projekt handlar om att skapa en helt ny digital tjänst eller att vidareutveckla en befintlig, tar vi oss an uppgiften på samma sätt och med vår egen metod – "The Sublime Way” – som garanterar ett välstrukturerat projekt och en framgångsrik leverans ”on time”.

Vår projektmetodik - The Sublime way

Vi beskriver nedan kortfattat de olika faserna i vår projektmodell - The Sublime Way: UTFORSKA, DETALJERA, VISUALISERA, IMPLEMENTERA och slutligen MÄTA OCH FÖRÄDLA

Utforska-fasen

Denna fas handlar om att vi ska förstå syftet och bakgrunden till det som ska göras. Vi säkerställer samsyn med beställaren vad gäller ramarna för projektet och de önskade effektmålen. Efter Utforska-fasen har vi koll på:

 • Verksamhetens behov
 • Slutanvändarnas behov
 • Effektmål
 • Prioriteringar
 • Tekniska förutsättningar 
 • Budget och tidplan

Detaljera-fasen

I detaljera-fasen är det lika viktigt att vara kreativ som grundlig och korrekt. Vi kalibrerar resultatet från Utforska-fasen och förfinar och detaljerar kravbilden.

 • Vi idégenererar för att hitta de bästa lösningarna
 • Vi tar fram koncept (övergripande lösningsbeskrivning) 
 • Vi detaljerar kravbilden i form av wireframes och flödesdiagram 
 • Vi fördjupar oss i den tekniska lösningen
 • Vi säkerställer genomförbarhet
 • Vi planerar aktiviteter och bokar resurser 

Visualisera-fasen

I Visualisera-fasen omvandlar vi text, flöden och wireframes till visuellt tilltalande gränssnitt. Visualiserafasen omfattar 

 • Övergripande design-manér
 • Utformning av innehållsarkitektur
 • Designsystem 1.0 
 • Framtagning av skisser och prototyper
 • Förankring och kvalitetssäkring
 • Mätkoncept

Implementera-fasen

Nu vet både vi och kunden vad vi förväntar oss av slutprodukten. Vi delar in fasen i lämpliga sprintar och delmål. Denna fas omfattar:

 • Utveckling av gränssnitt
 • Utveckling av funktioner
 • Integrationer med andra system
 • Framtagning av produktionsdesign
 • Löpande testarbete och retrospektiv med beställare
 • Acceptanstest och driftsättning  

Mäta och förädla-fasen

Först efter lansering kan vi på riktigt veta hur bra vi lyckats. Nu påbörjar vi förvaltningsarbetet och kan börja mäta resultatet för att hitta förbättringsområden.

 • Uppföljning och mätning av uppsatta effektmål
 • Identifiera förbättringsområden
 • Planera in arbete med förädling 
 • Löpande övervaka säkerheten i lösningen
 • Löpande uppgraderingar
 • Innovation för att på nytt ta oss an Utforska-fasen 

Hör gärna av dig till oss!

Kanske är det början på ett långvarigt och framgångsrikt samarbete.

/Mia Kim, VD & grundare