Omstella.se iförd ny kostym

I dagarna lanserade vi tillsammans med omställningsorganisationen Omstella en ny publik webbplats. Ett resultat från ett tätt samarbete sedan vi startade partnerskapet våren 2023.

Projektet påbörjades i våras med en Utforska-fas där vi bl a analyserade behoven och fattade beslut kring val av teknisk plattform - CMS och CRM. Valen föll på Optimizely som CMS och Microsoft Dynamics som CRM.

Efter Utforska-fasen gick vi raskt vidare in i Detaljera-fasen. På gemensamma workshoppar gick vi igenom designmanér, kravställning av mallar, block och funktioner, CRM-kopplingar mm.   

Visualisera-fasen påbörjades i juni då vi arbetade med grafisk design och navigeringslösningar. Resultatet - Ett helt nytt modernt grafiskt webbmanér och visualiserade vyer och flöden i prototyper i Figma. När designfasen var kvalitetssäkrad påbörjade vi en intensiv utvecklingsfas tillsammans med beställare och Columbus (CRM-leverantör).  

Parallellt med utvecklingen av den publika webbplatsen har vi kravställt och designat Mina sidor med kopplingar till CRM.  

Framgångsfaktorer i projektet: 

  • Kontinuerliga avstämningar med Omstella och Columbus (ansvarig för CRM)
  • Agilt förhållningssätt till kravspecifikation och omfattning  
  • Framtagning av klickbara protyper i design för att simulera flöden i applikationen
  • Digitala verktyg: Miro, Figma, Microsoft Planner, ClickUp

Release av Mina sidor planeras under Q1 2024 med ansökningar för olika stöd. Under 2024 fortsätter arbetet med att tillföra olika digitala hjälpmedel för personer i omställning.

Besök omstella.se.

 

 

Om Omstella

Omstella är en ny omställningsorganisation som erbjuder omställnings- och kompetensstöd för tjänstemän inom kooperationen, civilsamhället och den idéburna sektorn.

Partnerskap - Sublime och Omstella

I vårt digitala partnerskap med Omstella har vi fått möjligheten att vara med från start. Tillsammans sätter vi Omstella på kartan och tar fram digitala tjänster för såväl deltagare som arbetsgivare som underlättar vardagen både i omställning och anställning. 

Läs mer om vårt partnerskap med Omstella

Hör gärna av dig till oss!

Kanske är det början på ett långvarigt och framgångsrikt samarbete.

/Mia Kim, VD & grundare