REV – visar vägen till framtidens medlemsservice

Riksförbundet Enskilda Vägar (REV) är en opolitisk medlemsorganisation för Sveriges alla enskilda väghållare. Merparten av medlemmarna utgörs av s k vägsamfälligheter.

Ett digital partnerskap sedan 2020

REV har primärt följande målsättningar med sin webbplats:

  • Attrahera nya medlemmar
  • Fördjupa kunskapen hos befintliga medlemmar m h a kursverksamhet
  • Minska belastningen för kansliets medlemssupport genom att tillhandahålla självbetjäningstjänster

Projektet har utvecklats i tätt samarbete med Lime och förstås REV själva. Lime CRM har ersatt kansliets medlemssystem och skapat förutsättningar för en högre intern effektivitet. Sublime har tagit fram en ny grafisk webbdesign samt utarbetat nya flöden för konvertering av medlemmar samt bokning av kurser.

Genom integration till Lime CRM har Sublime även skapat ett helt extranät för självbetjäningstjänster där fokus ligger på att underlätta arbetet för respektive vägsamfällighets styrelse. För att ytterligare addera värde till medlemmarna har vi skapat en interaktiv kunskapsbank, Vägopedia. Det är ett uppslagsverk för allting som har att göra med hur man sköter enskilda vägar och underlättar ytterligare för medlemmarna och minskar behovet av medlemssupport.

Vårt samarbete har bl a resulterat i:

  • Publik webbplats
  • CRM-system för hantering av medlemsregister (Lime CRM)
  • Extranät för självbetjäningstjänster
  • En interaktiv kunskapsbank, Vägopedia

Om REV

Riksförbundet Enskilda Vägar (REV) är en opolitisk medlemsorganisation för Sveriges alla enskilda väghållare. Merparten av medlemmarna utgörs av s k vägsamfälligheter. En typisk samfällighet hittar man t ex i ett tomtområde där medlemmarna själva äger och underhåller de vägar som ligger inom tomtområdets gränser. REV har över 12 000 samfälligheter som medlemmar. 

Hör gärna av dig till oss!

Kanske är det början på ett långvarigt och framgångsrikt samarbete.

/Mia Kim, VD & grundare