En omställningsorganisation för välfärdssektorn

Samarbete med Omställningsfonden startade 2022 och intensifierades i januari 2023. Tillsammans jobbar vi med att påskynda digitaliseringen och erbjuda klienter, arbetsgivare och anställda de bästa digitala stöden.

Ett digitalt partnerskap sedan 2022

Omställningsfonden är omställningsorganisationen som omfattar 1,3 miljoner arbetstagare inom välfärdssektorn. Fram till 2023 stod Omställningsfonden utan digitala stöd i ett inloggat läge till privatpersoner som ställer om, såväl i anställning som utan anställning. Sublime har fått äran att vara med att forma de digitala stöden och samtidigt vara med och likrikta arbetssätt och processer.

När vi på Sublime arbetar med våra kunder är det viktigt att framtagningen av de digitala lösningarna går hand i hand med utvecklingen av de interna arbetssätten och processerna. De digitala stöden blir enklare om arbetssättet bakom är unisont. Det här kräver i det här fallet ett tätt samarbete mellan oss och Omställningsfonden för att få en bra förankring och en tydlig behovsbild.

I och med det förändrade avtalet som trädde i kraft under 2022 blev det viktigt för Omställningsfonden, precis som för flera andra omställningsorganisationer, att fokusera på stödet för privatpersoner i anställning. Arbetet under 2023 här därför fokuserats till tjänster för privatpersonen i anställning så att hanteringen av tusentals ansökningar ska gå så smidigt som möjligt, både för privatpersonerna och de anställda. Arbetet fortskrider i hög takt och fler tjänster för privatpersoner och arbetsgivare står i fokus framöver.

Om Omställningsfonden

Omställningsfonden grundades 2012 och omfattar 1,3 miljoner anställda inom kommuner, regioner samt kommunalförbund och företag anslutna till Sobona. Målet med Omställningsfondens omställningsstöd är att öka möjligheterna för medarbetaren att komma vidare till en ny sysselsättning. De stöttar också arbetsgivare och fackliga företrädare i arbetet med förebyggande insatser och kompetensutveckling.

Hör gärna av dig till oss!

Kanske är det början på ett långvarigt och framgångsrikt samarbete.

/Mia Kim, VD & grundare