Advokatsamfundet - För en etiskt och professionellt hög standard inom advokatkåren

Vi inledde vårt samarbete med Advokatsamfundet redan 2005. Vårt långvariga partnerskap har resulterat i flertalet olika webbtjänster och en trygg och effektiv löpande förvaltning.

Digitalt partnerskap sedan 2005

Tillsammans med samfundet jobbar vi proaktivt för att säkerställa en korrekt och rättvis bild av advokatyrket och en ständigt uppdaterad och tillgänglig information om advokater och samfundets verksamhet. Vi hjälper till med allt från kravställning, visuell design, UX till utveckling och systemintegration. I dagsläget förvaltar och vidareutvecklar vi flertalet olika webbtjänster för samfundet: 

  • Advokatsamfundet.se
  • Uppdaterad sökdatabas för hela advokatkåren i Sverige (koppling till Lime CRM) 
  • Advokatakademien.se (kursutbud via Lime CRM)
  • Advokaten.se (Tidningen)
  • Juridiska biblioteket med koppling till biblioteksdatabas 

Samtliga lösningar är baserade på plattformar från Optimizely (före detta Episerver) och drar nytta av en gemensam teknisk grundstruktur för effektiv förvaltning och vidareutveckling.

Advokatsamfundet har arbetat med Sublime sedan 2005. Det första intrycket var kompetens, ärlighet och lyhördhet. Det intrycket har bestått och förstärkts genom åren. Sublime är professionella, proaktiva och har en stor förmåga att anpassa sig till snabba förändringar. Sublime har med en trygg projektledning lotsat Advokatsamfundet genom flera omstöpningar av webben.

Tom Knutson Advokatsamfundet

Advokatsamfundet.se

En omfattande webbplats med ett extranät för Samfundets medlemmar. Här kan man söka rätt på advokater, få hjälp med en disciplinanmälan, ändra sina advokatuppgifter, läsa om nyheter om advokatväsendet och mycket mycket mer. 

Besök Advokatsamfundets webbplats

Juridiska biblioteket

Juridiska biblioteket är en av Samfundets många delwebbar. Här kan du få reda på aktuella öppettider och söka i Juridiska bibliotekets fackbibliotek med omfattande samlingar.

Besök Juridiska biblioteket

Advokatakademien

Advokatakademien är en del av Advokatsamfundet, där allt som rör advokatutbildning finns tillgängligt. Här finns samfundets obligatoriska kurser, examen för den som ska bli advokat, ett omfattande fortbildningsprogram för advokater med mera.

Besök Advokatakademiens nya webbplats

Tidningen Advokaten

Tidskriften Advokaten har funnits sedan 1935 och är en av Sveriges viktigaste tidskrifter inom rättsområdet. Tidningen speglar advokatkårens yrkesfrågor, problem och utveckling samt rättsvetenskapliga frågeställningar. På advokaten.se publiceras varje nummer i digital form och här kan man söka bland tusentals välskrivna artiklar riktade till advokater, jurister anställda på advokatbyråer, domare, åklagare och andra aktörer inom rättsväsendet.

Om Advokatsamfundet

Advokatsamfundet är en privaträttslig sammanslutning, där landets alla advokater ingår. Samfundet är oberoende och står fritt från staten. Advokatsamfundets verksamhet är reglerad i rättegångsbalken och samfundets stadgar fastställs av regeringen. Bara den som är ledamot av samfundet får använda titeln advokat. 

Hör gärna av dig till oss!

Kanske är det början på ett långvarigt och framgångsrikt samarbete.

/Mia Kim, VD & grundare