Bostadsrättsskolan har fått ett ansiktslyft!

I januari 2023 lanserade vi den nya webbplatsen för medlemsorganisationen Bostadsrätterna, bostadsratterna.se. För att ytterligare förbättra användarupplevelsen på webbplatsen har vi arbetat med att utveckla en ny, förbättrad lösning för hantering av deras kurser.

Varje år anordnar Bostadsrätterna ett stort antal kurser för både sina medlemmar och externa deltagare. Med ett sådant omfattande kursutbud krävs en avancerad filtreringsfunktion för att säkerställa att besökarna enkelt och effektivt kan navigera och hitta rätt kurs bland det breda utbudet.

Vår lösning inkluderar även funktioner för olika presentationsformat av kursinnehållet beroende på om besökaren är inloggad på webbplatsen eller inte, samt möjligheten att lägga upp både betalda och gratis kurser. För att hantera dessa flöden använder Bostadsrätterna CRM-systemet Lime, där även den övriga administrationen av kurser och deltagare sker. Det var därför viktigt att skapa en sömlös koppling mellan webbplatsen och Lime.

Projektet inledes med en workshop där Bostadsrätterna önskemål, krav och behov hämtades in. Vi utgick från dessa och de tekniska förutsättningarna när vi satte kraven för projektet och genererade nya idéer. Hela arbetet gjordes självklart med fokus på slutanvändarna och deras behov men också i syfte att säkerställa bra intern hantering hos Bostadsrätterna för dem som hanterar kursadministrationen.

Baserat på syftet och målen för projektet utvecklade vi sedan tillsammans med UX och design en helt ny konceptuell design och teknisk lösning för kurshanteringen.

I projektet har vi ansvarat för:

  • Kravställning

  • Övergripande projektledaransvar

  • UX-design

  • Utveckling

  • Integration med Lime

Projektet startade i mars 2023 och den nya lösningen kunde lanseras i enlighet med planen i början av maj 2023.

Den nya lösningen för kurser kan ni se här bostadsratterna.se/kurser.

Det här är bostadsrätterna

Bostadsrätterna är en rikstäckande organisation för Sveriges bostadsrättsföreningar. Idag är cirka 9 400 bostadsrättsföreningar medlemmar hos dem. Därmed är de den största organisationen för bostadsrätter.

Hör gärna av dig till oss!

Kanske är det början på ett långvarigt och framgångsrikt samarbete.

/Mia Kim, VD & grundare