Framtidssäkring av en hel familj delwebbar

I dagarna lanserade vi en uppgraderad version av Advokatsamfundets olika delwebbar. Utöver en teknisk uppgradering lanserade vi även fler nya funktioner och nya gränssnitt som kommer att underlätta för såväl redaktörer som besökare.

I början av 2023 inleddes projektet med att framtidssäkra Advokatsamfundets delwebbar. Den tekniska uppgraderingen är en följd av det teknikskifte som skett i Microsoftvärlden. Genom att uppgradera webbplatserna till senaste versionen av Optimizely CMS har Advokatsamfundet fått en stabil och säker plattform för sina digitala tjänster. 

I samband med den tekniska uppgraderingen har vi infört BankID-inlogg för advokater och byråadministratörer. Det innebär dels en minskad administration av användarkonton och dels en enklare och säkrare inloggning för besökarna.      

Flera delwebbar har även fått helt nya gränssnitt och nya funktioner för att ytterligare öka användningsgraden och användarupplevelsen. 

Advokatsamfundet.se

En omfattande webbplats med ett extranät för Samfundets medlemmar. Här kan man söka rätt på advokater, få hjälp med att göra en disciplinanmälan, hantera sina byrå- och advokatuppgifter, läsa aktuella nyheter om advokatväsendet och mycket mycket mer. 

Besök Advokatsamfundets webbplats

Juridiska biblioteket

Juridiska biblioteket är en av Samfundets många delwebbar. Här kan du få reda på aktuella öppettider och söka i Juridiska bibliotekets fackbibliotek med omfattande samlingar.

Besök Juridiska biblioteket

Advokatakademien

Advokatakademien är en del av Advokatsamfundet, där allt som rör advokatutbildning finns tillgängligt. Här finns samfundets obligatoriska kurser, examen för den som ska bli advokat, ett omfattande fortbildningsprogram för advokater med mera. 

Besök Advokatakademiens nya webbplats

Hör gärna av dig till oss!

Kanske är det början på ett långvarigt och framgångsrikt samarbete.

/Mia Kim, VD & grundare