Umbraco vs Wordpress – vilken plattform ska man välja?

Umbraco och Wordpress har många likheter. Båda är populära CMS-plattformar som är ”gratis”, baseras på öppen källkod och stöttas av stora utvecklarcommunities. De har lättanvända redaktörsdelar och bygger på konceptet med presentationsmallar. Båda plattformarna är utbyggbara och kan hantera stora mängder besökare. Deras historia och bakgrund skiljer sig dock åt, Wordpress är från grunden framtaget som en plattform för bloggar medan Umbraco är ett klassiskt CMS med generella funktioner för innehållshantering.

Vi får ganska ofta frågan om vilken av de två plattformarna man ska välja. Svaret är – som alltid – att det beror på behoven och sammanhanget. Nedan redogör vi för några områden där det finns skillnader mellan alternativen.

Umbracco Wordpress

Flexibilitet

För Wordpress finns en stor mängd färdiga teman att välja på. Användning av ett sådant kan vara ett snabbt och kostnadseffektivt sätt att komma igång med en första, enklare, webblösning. Det kan dock bli dyrt i längden. När man på olika sätt vill anpassa webbplatsens utseende till sin egen verksamhet kan det vara komplicerat att göra förändringar i och tillägg till temat, eftersom det ofta inte finns någon dokumentation av bärande principer för vare sig det grafiska utseendet eller den funktionella strukturen.

Med Umbraco kan man definiera egna dokumenttyper, vilket betyder att man som sajtägare kan bestämma att alla sidor av en viss typ ska ha vissa fält (med specifika funktioner). Till exempel kanske man vill att alla sidor som presenterar medarbetare ska ha specifika fält för namn, avdelning, kontaktuppgifter och så vidare, medan detta inte behövs på andra sidor. Man kan i Umbraco också enkelt skapa anpassade funktioner för de som arbetar med innehåll på webbplatsen. Båda dessa aspekter saknas helt eller kräver installation av plugins i Wordpress.

Skalbarhet

Vad gäller möjligheterna att bygga ut en initial lösning med fler funktioner så skiljer det sig lite mellan de två plattformarna. Umbraco har en struktur och API:er som är mer öppna och gör det relativt enkelt för utvecklare att tillföra funktioner som är skräddarsydda för sajtägarens verksamhet. Möjligheten att i Umbraco fritt skapa egna dokumenttyper underlättar också vid utbyggnad av en lösning, då man helt enkelt tillför nya dokumenttyper med presentationsmallar.

Utbyggnad av funktioner i Wordpress görs ofta med hjälp av färdiga plugins som kombineras med grundplattformen och varandra för att uppnå önskad funktionsgrad. Det ger en snabb realiseringsprocess initialt men innebär också ofta att det skapas beroenden som gör det svårt att garantera att webbplatsen fungerar på ett säkert sätt och att det är lätt att uppgradera över tiden.

“Det är väsentligen lättare att koppla ihop sin webbplats med andra system i verksamheten med Umbraco än med Wordpress””

— BJÖRN OLSSON, CTO SUBLIME

Björn Olsson (vår CTO) framhåller gärna en annan aspekt som ibland missas: För att verkligen kunna generera affärsnytta måste webbplatsen ofta kopplas ihop med andra system (CRM, PIM, ERP, …) i verksamheten – system som ofta är Microsoft-baserade. Det faktum att Umbraco också baseras på Microsoftteknik gör att det i allmänhet är väsentligen lättare att skapa sådana kopplingar till Umbraco än till Wordpress, som har en annan teknisk bas (PHP, Apache).

Säkerhet

Både Umbraco och Wordpress är plattformar som används för ett stort antal webbplatser och båda erbjuder i grunden en bra säkerhetsnivå. Wordpress-system utsätts dock för betydligt fler attacker och behöver uppgraderas frekvent för att hålla en bra säkerhet. Om man använder plugins i Wordpress kan detta leda till problem dels eftersom det kan vara svårt att snabbt uppgradera samtliga delar i lösningen när säkerhetsproblem upptäcks, dels eftersom plugin-modulerna i sig kan orsaka säkerhetsluckor. Uppgradering av plugin-moduler kan också leda till att anpassningar av webbplatsen måste göras om.

Sammanfattning

Wordpress

- Kräver kontinuerligt arbete med uppgraderingar
+ Många färdiga teman, lätt att skapa en standardlösning
+ Många plugins för att bygga ut med standardfunktioner

Umbraco

- Större initial investering (i de flesta fall)
+ Högre säkerhet
+ Lättare att bygga ut med anpassade funktioner
+ Lättare att integrera med andra system (i en Microsoft-miljö)

Hoppas den här artikeln var givande för dig! Vill du ta reda på mer, kontakta oss gärna för en förutsättningslös dialog. Kontaktuppgifter hittar du här.


/ Vännerna på Sublime

Hör gärna av dig till oss!

Kanske är det början på ett långvarigt och framgångsrikt samarbete.

/Mia Kim, VD & grundare